Town Administrator

Town Administrator

 

John Reiter

Interim Town Adminstrator 

PO Box 250

1360 Greene Street

Silverton, Co 81433

970-387-5522 ext. 1

jreiter@silverton.co.us