2019 Liquor Rules Process

 

 

Permanent Rule Hearing 2019 (Filed June 28, 2019)

Recording

Hearing - August 8, 2019

 

Permanent Rule Hearing 2019 (Filed September 13, 2019)

Recording

Hearing - October 16, 2019

 

Permanent Rule for Fee Change 2019 (Filed September 30, 2019)

Recording

Hearing - November 4, 2019

 

 

Emergency Rule for Fee Change 2019 (Filed September 30, 2019)

(Effective October 1, 2019)